KELAN PUHETERAPIA

Tarjoan yksilöpuheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Minulla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Kuntoutujan on mahdollista hakea myös matkakorvauksia Kelalta. Puheterapian määrä ja toteuttamispaikka riippuvat Kelan tekemästä päätöksestä. Kelan päätös perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa toteutan työni Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Kuvauksessa on määritelty puheterapian sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset. Tutustu tarkemmin palvelukuvaukseen ja Kelan sivuihin alla olevista linkeistä.  Linkeistä löytyy hyödyllistä tietoa perheille, joiden lapsi tai nuori saa Kelan kustantamaa puheterapiaa: