KELAN PUHETERAPIA

Tarjoan yksilöpuheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Puheterapian määrä ja toteuttamispaikka riippuvat Kelan tekemästä päätöksestä. Kelan päätös perustuu aina julkisessa terveydenhuollossa, esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa toteutan työni Kelan palvelukuvauksen mukaisesti. Kuvauksessa on määritelty puheterapian sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset. Alla olevissa linkeissä on hyödyllistä tietoa perheille, joiden lapsi tai nuori saa Kelan kustantamaa puheterapiaa: