TIETOJA MINUSTA

KOULUTUS

2010, puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto


KIELITAITO

suomi, englanti

terapiakielenä suomi


TYÖKOKEMUS

Tällä hetkellä työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana toteuttaen mm. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lasten ja nuorten parissa. Olen työskennellyt 2010-2018 välisen ajan yksityisenä ammatinharjoittajana Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä tehden lasten ja nuorten puheen, kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen ja syömisen kuntoutusta. Työurani alussa työskentelin osa-aikaisesti myös perusterveydenhuollon puheterapeuttina Espoon kaupungilla, jossa tein lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin taitojen arviointia, kuntoutusta sekä ohjantaa.


TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISTUMINEN


Työskentelen monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kokemusta ja koulutusten kautta hankittua erikoisosaamista minulle on kertynyt erityisesti lasten ja nuorten puhemotoriikan, puheentuottoon painottuvien kielellisten erityisvaikeuksien kuntouttamisesta.  Lisäksi minulla on erityisosaamista kommunikoinnin, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksien kuntouttamisesta. Käytän työssäni laaja-alaisesti ja monipuolisesti kullekin asiakkaalle yksilöllisesti valittuja terapeuttisia lähestymistapoja ja kuntoutusmenetelmiä.


Työhöni kuuluu myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (mm. kuvat, tukiviittomat, kommunikointikansiot, pikapiirtäminen, sovellukset) käytön yksilöllinen ohjaus ja ideointi muun kuntoutuksen rinnalla.


Työskentelen mahdollisuuksien mukaan moniammatillisesti ja aina mielelläni tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen tarpeet, toiveet ja voimavarat. Kehitän omaa osaamistani käymällä säännöllisesti ajankohtaisissa koulutuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi säännöllinen työnohjaus ja yhteistyö kollegoiden kanssa tukevat kehittymistäni puheterapeuttina. 


TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET


SUUN ALUEEN SENSOMOTORIIKKA, PUHEMOTORIIKKA JA SYÖMINEN:


PROMPT-menetelmä

 • Introduction to PROMPT Technique, 2022

OPT (Oral Placement Therapy) -menetelmä 2013-2017:

 • Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr, 2017
 • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy, 2015
 • Feeding Therapy: a Sensory Motor Approach, 2014
 • A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, 2014
 • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Planning Development, 2013
 • A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2013

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 2017


Äänteellisten taitojen vakiintuminen, 2022


Äännesarja; Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin 2015-2016
 • Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan, 2016
 • Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan, 2016
 • Kuinka VOKAALIT kuntoutetaan, 2016
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman kanssa?, 2016
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan, 2015

Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueella 2011-2017

 • Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus, 2016
 • Suun ja kasvojen alueen faskia -koulutus, 2015
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot, 2014


Mitä vikaa syömisessä?, 2020
 

Apusanamenetelmä, 2017

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 2015


KOMMUNIKAATION YDINTAIDOT JA VUOROVAIKUTUS:


More Than Words - The Hanen Program (4pv), 2019


Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (kommunikaation ydintaitojen arviointi- ja kuntoutusmenetelmä), 2015

PRT-menetelmän koulutus, 2014

PECS, The Picture Exchange Communication System, 2011


VALIKOIVA PUHUMATTOMUUS


Selective Mutism Masterclass (Maggie Johnson), 2024

Valikoiva puhumattomuus - Puherohkeuden vahvistaminen (1,5op) 2023-2024


KOULUTUS

2010, puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto


KIELITAITO

suomi, englanti

terapiakielenä suomi


TYÖKOKEMUS

Tällä hetkellä työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana toteuttaen mm. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lasten ja nuorten parissa. Olen työskennellyt 2010-2018 välisen ajan yksityisenä ammatinharjoittajana Terapiakeskus Terapeijan moniammatillisessa työyhteisössä tehden lasten ja nuorten puheen, kielen, kommunikaation, vuorovaikutuksen ja syömisen kuntoutusta. Työurani alussa työskentelin osa-aikaisesti myös perusterveydenhuollon puheterapeuttina Espoon kaupungilla, jossa tein lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin taitojen arviointia, kuntoutusta sekä ohjantaa.


TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISTUMINEN


Työskentelen monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kokemusta ja koulutusten kautta hankittua erikoisosaamista minulle on kertynyt erityisesti lasten ja nuorten puhemotoriikan, puheentuottoon painottuvien kielellisten erityisvaikeuksien kuntouttamisesta.  Lisäksi minulla on erityisosaamista kommunikoinnin, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksien kuntouttamisesta. Käytän työssäni laaja-alaisesti ja monipuolisesti kullekin asiakkaalle yksilöllisesti valittuja terapeuttisia lähestymistapoja ja kuntoutusmenetelmiä.


Työhöni kuuluu myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (mm. kuvat, tukiviittomat, kommunikointikansiot, pikapiirtäminen, sovellukset) käytön yksilöllinen ohjaus ja ideointi muun kuntoutuksen rinnalla.


Työskentelen mahdollisuuksien mukaan moniammatillisesti ja aina mielelläni tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen ja perheen tarpeet, toiveet ja voimavarat. Kehitän omaa osaamistani käymällä säännöllisesti ajankohtaisissa koulutuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Lisäksi säännöllinen työnohjaus ja yhteistyö kollegoiden kanssa tukevat kehittymistäni puheterapeuttina. 


TÄRKEIMMÄT LISÄKOULUTUKSET


SUUN ALUEEN SENSOMOTORIIKKA, PUHEMOTORIIKKA JA SYÖMINEN:


PROMPT-menetelmä

 • Introduction to PROMPT Technique, 2022

OPT (Oral Placement Therapy) -menetelmä 2013-2017:

 • Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr, 2017
 • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy, 2015
 • Feeding Therapy: a Sensory Motor Approach, 2014
 • A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, 2014
 • Oral Placement Therapy: Assessment and Program Planning Development, 2013
 • A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, 2013

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 2017


Äänteellisten taitojen vakiintuminen, 2022


Äännesarja; Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin 2015-2016
 • Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan, 2016
 • Kuinka MVP-äänne kuntoutetaan, 2016
 • Kuinka VOKAALIT kuntoutetaan, 2016
 • Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman kanssa?, 2016
 • Kuinka K-äänne kuntoutetaan, 2015

Kinesioteippaus ja faskiakäsittely suun ja kasvojen alueella 2011-2017

 • Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus, 2016
 • Suun ja kasvojen alueen faskia -koulutus, 2015
 • Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot, 2014


Mitä vikaa syömisessä?, 2020
 

Apusanamenetelmä, 2017

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 2015


KOMMUNIKAATION YDINTAIDOT JA VUOROVAIKUTUS:


More Than Words - The Hanen Program (4pv), 2019MUUT KOULUTUKSET:


Etäpuheterapiaa! verkkokoulutus, 2020

Puheen ymmärtämisen koulutus, Sirpa Tarvainen, 2019

Läheisen ohjaus terapiatyössä, Kela, 2018

Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF, 2018

Muksuopin perusteet, 2017

Näin ohjaan yhteisöä, 2016