PUHETERAPIA

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka päämääränä on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä sekä elämänlaatua. Puheterapialla voidaan kuntouttaa mm. puheen, kielellisten taitojen, kommunikaation, vuorovaikutuksen, suun alueen motoriikan, syömisen ja nielemisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia. Lisäksi puheterapiaan voi sisältyä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (AAC) käytön harjoittelua ja ohjausta. Lasten ja nuorten puheterapia toteutetaan aina yhteistyössä lähi-ihmisten kanssa. Puheterapeuttina voi toimia vain logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Lisää puheterapiaan ja logopedian koulutusohjelmaan liittyvää tietoa löydät mm. Puheterapeuttiliiton sivuilta.


Hyödyllsiä linkkejä: